Автори публікацій


Є. С. Герасименко


Герасименко Євген Станіславович


Докторант кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридич них наук, доцент, член Національної кон сти туційної ради

 

(станом на 2 кв. 2008 р.)

Публікації автора:

  • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА І ПРАВА ЛЮДИНИ