Історія видання


«Стратегічні пріорітети» - історія та сьогодення

 

Науковий збірник "Стратегічні пріоритети" – видання Національного інституту стратегічних досліджень як базової науково-дослідної установи аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України та Ради національної безпеки  і оборони України. Перший випуск цього збірника відбувся  у 2006 році, з того часу уже видано 34 номери журналу.  Кредо журналу - акумулювати новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної наукової думки з тим, щоби вини стали основою практичної політики. Тому висвітлення актуальних питань внутрішнього та зовнішнього життя країни здійснюється на сторінках журналу   за допомогою моделювання та розробки сценаріїв розвитку найважливіших процесів і явищ суспільно-політичного життя України, моніторингів поточної суспільно-політичної ситуації та відпрацювання  науково-прогнозних та інформаційно-аналітичних матеріалів.

 

Виходячи з того, що стратегія національного розвитку повинна спиратися на ґрунтовну наукову базу, до публікацій у журналі залучаються кращі наукові сили країни: провідні українські вчені, експерти, фахівці неурядових аналітичних центрів. Цей інтелектуальний ресурс країни є  відкритим і доступним для всіх дописувачів. На журналу журналу політики і науковці, незалежні експерти та представники громадськості ведуть напружену дискусію з найактуальніших проблем модернізації країни, у відкритій фаховій полеміці розробляють стратегії її розвитку, дають аналітичні оцінки, роблять політичні прогнози  розвитку держави.

 

Важливою складовою діяльності редколегії журналу є висвітлення проблем національної безпеки України, зокрема публікація матеріалів Концепції національної безпеки України, Стратегії демократичного цивільного контролю в оборонній сфері, Воєнної доктрини України, Концепції та Програми забезпечення економічної безпеки України, Концепції гуманітарного розвитку України.

 

Серед опублікованих у журналі робіт слід відзначити підготовчі матерали до проекту щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України». Публікація таких матеріалів  має на меті ознайомити як науковців, так і широкий суспільний загал із узгодженою науковою позицією Інституту стосовно важливих проблем та подій розвитку  Української держави.

 

Практична спрямованість матеріалів журналу визначається ще й  тим, що більшість його авторів тісно співпрацюють зі структурними підрозділами Апарату РНБОУ, а також з управліннями та відділами Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, комітетами та комісіями Верховної Ради, з окремими міністерствами і відомствами, Національною та галузевими академіями наук, вишами, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними центрами тощо. Автори журналу підтримують і розвивавають творчі контакти з регіональними, європейськими та іншими міжнародними організаціями і структурами, у тому числі з представництвом ООН в Україні, а також з багатьма зарубіжними науковими центрами, інститутами, університетами, зокрема, США, Канади, Великої Британії, Китайської Народної Республіки, Румунії, Польщі.

 

Сьогоднішніми приіоритетами публікацій в журналі є:

 • дослідження змісту, причин та наслідків гібридної війни Росії проти України;
 • формування стратегії модернізації економіки України з урахуванням передумов і закономірностей кризового періоду відновлення національного господарства, забезпечення збалансованого розвитку економіки регіонів України;
 • обґрунтовання основних державних пріоритетів соціальної політики. Формульовання стратегічних орієнтирів реформування соціальної сфери країни;
 • аналіз політико-культурних, інституційно-функціональних та структурно-інституціональних аспектів реформування політичної системи держави, нової територіальної організації влади в Україні; проблем активізації громадської участі в управлінні державою;
 • визначення ролі релігійних чинників у поступі українського соціуму та місця конфесій у вітчизняній гуманітарній політиці. З’ясовання стану законодавчого забезпечення розвитку культурного середовища України, специфіки менеджменту в галузі національної культури. Визначення спектру пріоритетів гуманітарної політики Української держави. Формульовання рекомендації і пропозиції стосовно їхньої реалізації;
 • аналіз ставлення громадян України до державної соціально-економічної, внутрішньої та зовнішньої політики;
 • визначення місця України в європейському регіональному безпековому просторі. Дослідження методологічних підходів до аналізу оборонної сфери держави, розробка концептуальних засад та напрямків оборонної політики України в умовах російської агресії;
 • визначення нових тенденцій розвитку системи європейської безпеки, формулювання стратегії та пріоритетних поточних завдань у відносинах України з ЄС;
 • визначення напрямків підвищення ефективності функціонування ключових інституцій сектору безпеки; основних засад та напрямків реалізації військової реформи; досвіду реформування кримінальної юстиції та її інституціональних складових; актуальних проблем та перспективних шляхів реалізації антикорупційної стратегії України;
 • вироблення  рекомендацій та експертних висновків щодо дотримання прав і свобод національних меншин та етнічних груп; запобігання і протидії проявам расизму, ксенофобії, нетерпимості та інших конфліктів на ґрунті міжетнічних відносин; задоволення мовно-культурних, освітніх та релігійних потреб представників національних меншин; визначення та впровадження пріоритетів національно-культурного розвитку України;
 • аналіз сучасної політики забезпечення енергетичної безпеки держави та визначення необхідних  кроків на цьому шляху, пріоритетів інвестиційної політики в енергетиці, стану і головних проблем електроенергетичної галузі, напрямів вдосконалення державного управління та регулювання у цій галузі;
 • дослідження актуальних питань охорони природного довкілля та природокористування в Україні, які мають значний політичний резонанс.  

Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці у висвітленні цих та інших актуальних проблем суспільного розвитку України на сторінках нашого журналу.

 

«Стратегічні пріоритети» є фаховим виданням з економічних, філософських, політичних наук та державного управління.

 

 

Степико Михайло Тимофійович

доктор філоофських наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

головний науковий співробітник

Національного інституту стратегічних досліджень