Редакційна колегія


Головний редактор Горбулін В. П. – директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.

Заступник головного редактора Власюк О. С. – перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора – відповідальний секретар Ляшенко О. М. – учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, професор.

 

Члени редколегії НІСД:

Бегма В. М. – доктор економічних наук, доцент;

Валевський О. Л. – доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник;

Двігун А. О. – доктор економічних наук, доцент;

Дубов Д. В.– доктор політичних наук, старший науковий співробітник;

Коваль О. П. – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Корнієвський О. А. – доктор політичних наук, доцент;

Малиновська О. А. – доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник;

Ожеван М. А. – доктор філософських наук, професор;

Олійник Д. І. – доктор економічних наук, професор;

Парахонський Б. О. – доктор філософських наук, професор;

Розумний М. М. – доктор політичних наук, старший науковий співробітник;

Собкевич О. В. – доктор економічних наук, старший науковий співробітник;

Степико М. Т. – доктор філософських наук, професор;

Суходоля О. М. – доктор наук з державного управління, доцент;

Сьомін С. В. – доктор політичних наук, професор;

Цимбал О. І. – доктор економічних наук, старший науковий співробітник;

Шаров О. М. – доктор економічних наук, професор;

Шемаєв В. М. – доктор військових наук, професор;

Шемаєва Л. Г. – доктор економічних наук, професор;

Шеховцов В. С. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

Юрків Н. Я. – доктор економічних наук, доцент;

Яворська Г. М. – доктор філологічних наук, професор.

 

Члени редколегії:

Бєлов О. Ф. – заслужений діяч науки і техніки України, радник Голови Служби безпеки України;

Борис Дюркех – Ректор Академії Збройних Сил Словацької Республіки, бригадний генерал, доктор філософії;

Литвиненко О. В. – доктор політичних наук, професор, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Лібанова Е. М. – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Марчук М. Г. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Пирожков С. І. – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Салтовський О. І. – доктор політичних наук, професор, професор, кафедри політичних наук Київського національного Університету ім. Т. Шевченка;

Смолянюк В. Ф. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ Київський національний університет імені Володимира Даля;

Хилько М. І. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри Київського національного Університету ім. Т. Шевченка;

Чуйко В. Л. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Crerar a Duff Willis – Professor, Crerar Historian Grande Prairie Regional College AB Canada;

Volodymyr Kravchenko – Director, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Professor, Department of History & Classics, Faculty of Arts, University of Alberta;

Volodymyr Yahnishchak – Professor, History at Minerva Senior Studies Institute at Mac Ewan University Edmonton AB Canada.