Редакційна колегія


Головний редактор Горбулін В. П. – директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.

Заступник головного редактора Власюк О. С. – перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора – відповідальний секретар Ляшенко О. М. – учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, професор.

 

Члени редколегії НІСД:

Базилюк Я. Б. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент.

Бегма В. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики, доктор економічних наук, доцент.

Валевський О. Л. – Національний інститут стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник.

Васильців Т. Г. – Національний інститут стратегічних досліджень, заступник директора регіонального філіалу у м. Львові, доктор економічних наук, професор.

Варналій З. С. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Волошин В. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, директор регіонального філіалу у м. Львові, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Здіорук С. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки, кандидат філософських наук, доцент.

Іляш О. І. – доктор економічних наук, професор, проректор Міжнародного університету фінансів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Коваль О. П. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач сектору відділу соціальної безпеки, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.

Корень Н. В. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач сектору відділу економічної безпеки, кандидат економічних наук.  

Корнієвський О. А. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи, доктор політичних наук, доцент;

Малиновська О. А. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу соціальної безпеки, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник.

Лозовий В. С. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки, доктор історичних наук, професор.

Мокій А. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник регіонального філіалу у м. Львові доктор економічних наук, професор.

Ожеван М. А. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства, доктор філософських наук, професор.

Олійник Д. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу регіональної політики, доктор економічних наук, професор.

Павлюк А. П. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач сектору відділу регіональної політики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Парахонський Б. О. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та безпеки, доктор філософських наук, професор.

Розумний М. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації, доктор політичних наук, старший науковий співробітник.

Рябцев Г. Л. – Національний інститут стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник відділу енергетичної та техногенної безпеки, доктор наук з державного управління, професор.

Павленко І. А. – Національний інститут стратегічних досліджень, заступник керівника Центру досліджень проблем Російської Федерації, кандидат історичних наук.

Степико М. Т. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки, доктор філософських наук, професор.

Суходоля О. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки, доктор наук з державного управління, доцент.

Цимбал О. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу соціальної безпеки, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.

Флейчук М. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник регіонального філіалу у м. Львів, доктор економічних наук, професор.

Шаров О. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу економічної безпеки, доктор економічних наук, професор.

Шевцов А. І. – Національний інститут стратегічних досліджень, директор регіонального філіалу у м. Дніпрі, доктор технічних наук, професор.

Шемаєв В. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу воєнної та воєнно-економічної політики, доктор військових наук, професор.

Шемаєва Л. Г. – Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу фінансової безпеки, доктор економічних наук, професор.

Шеховцов В. С. – Національний інститут стратегічних досліджень, старший науковий співробітник в регіональному філіалі у м. Дніпрі, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Юрків Н. Я. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки, доктор економічних наук, професор.

Яблонський В. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, заступник директора, кандидат історичних наук, доцент.

Яворська Г. М. – Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та безпеки, доктор філологічних наук, професор.

 

Бєлов О. Ф. – Служба безпеки України, радник Голови СБУ, заслужений діяч науки і техніки України.

Борис Дюркех – Академія Збройних Сил Словацької Республіки, ректор, бригадний генерал, доктор філософії.

Литвиненко О. В. – Секретаріат Ради національної безпеки і оборони України, заступник секретаря, доктор політичних наук, професор.

Лібанова Е. М. – Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, директор, академік НАН України, доктор економічних наук, професор.

Марчук М. Г. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор.

Пирожков С. І. – Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, радник при дирекції Інституту, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Салтовський О. І. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри політичних наук, доктор політичних наук, професор.

Смолянюк В. Ф. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Сьомін С. В. – доктор політичних наук, професор, керівник відділу групи радників членів НАЗК.

Хилько М. І. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри, доктор філософських наук, професор.

Чуйко В. Л. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри філософії та методології науки, доктор філософських наук, професор.

Crerar a Duff Willis – Crerar Historian Grande Prairie Regional College AB Canada, Professor.

Volodymyr Kravchenko – University of Alberta, Department of History & Classics, Faculty of Arts, Director of Canadian Institute of Ukrainian Studies, Professor.

Volodymyr Yahnishchak – Mac Ewan University Edmonton AB Canada, History at Minerva Senior Studies Institute, Professor.